GPH Nexans Power Accessories

MUFY ROZGAŁĘŹNE DO 1 kV

mufy rozgałęźne do łączenia

kabli 4 - żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych w

sieciach niskiego napięcia do 1 kV

bez konieczności przecinania kabli ułożonych

na zewnątrz, w ziemi lub w wodzie

Właściwości:

- dobre właściwości elektryczne

- duża wytrzymałość mechaniczna

- dobra odporność na czynniki chemiczne oraz

promieniowanie UV

- szczelne od wody wzdłużnie i poprzeczenie

- łatwy i szybki montaż (zestaw przystosowany do

montażu pod napięciem)

Zestaw zawiera:

- dwuczęściową skorupę

- dwuskladnikową zalewę na bazie poliuretanu

- zacisk odgałęźny

- rękawiczki ochronne

- instrukcję montażu

Mufy rozgałęźne przeznaczone są do łączenia

kabli o izolacji z tworzyw sztucznych w sieciach niskiego

napięcia do 1 kV

ułożonych na zewnątrz, w ziemi lub w wodzie

Mufy przelotowe przeznaczone są do łączenia

kabli o izolacji z tworzyw sztucznych w

sieciach niskiego napięcia do 1 kV, dla kabli ułożonych

na zewnątrz, w ziemi lub w wodzie

Właściwości:

- znakomite właściwości elektryczne:15kV/mm

- duża wytrzymałość mechaniczna

- odporne na czynniki chemiczne oraz promienie UV

- szczelne od wody wzdłużnie i poprzecznie

- łatwy i szybki montaż

Zestaw zawiera:

- dwuczęściową skorupę

- dwuskladnikową zalewę na bazie poliuretanu

- taśmę izolacyjną

- rękawiczki ochronne

- złączki prasowane lub śrubowe (opcjonalnie)

- instrukcję montażu

PSZ 1 3 x 1,5 - 3 x 35 4 x 1,5 - 4 x 25 6-20 190 44

PSZ 2 3 x 10 - 3 x 70 4 x 6 - 4 x 50 8-26 275 58

PSZ 3 3 x 50 - 3 x 120 4 x 50 - 4 x 95 23-39 360 62

PSZ 4 3 x 120 - 3 x 240 4 x 95 - 4 x 185 30-55 480 105

PSZ 5 3 x 240 - 3 x 300 4 x 185 - 4 x 240 50-75 650 140

Oznaczenie